Je to prosté. Pro začátek si stačí přečíst tento stručný přehled informací týkajících se preventivních opatření a základů výživy. Abyste získali obecný přehled, nejprve jsme pro Vás shrnuli jednotlivé body a v dalším textu se jim poté budeme věnovat důkladněji.