Zde naleznete soubor knih, které máme v naší ordinaci k dispozici, protože práce veterinárního lékaře by měla být celoživotním vzděláváním a zdokonalováním se…