Máte doma psa nebo kočku seniora?
Znáte rizika spojená s pokročilým věkem psa nebo kočky?
Vhodnou prevencí můžete dosáhnout optimálního zdraví a pohody Vašeho seniora.
Na naší klinice Vám s tím rádi pomůžeme.

PROGRAM PRO ZVÍŘECÍ SENIORY

Malí psi do 10kg od 9 let

Střední psi 11-25kg od 8 let

Velké plemená 25-45 kg od 7,5 let

Obří plemená nad 45kg od 6 let

Kočky od 8 let

Preventivní prohlídky u geriatrických pacientů jsou velmi důležité, neboť stále platí, že „předcházet nemocem je snazší a levnější než je léčit!“. Proto podobně jako pro starší lidi, doporučujeme i pro stárnoucí zvířata pravidelné kontroly zdraví. Obecně platí, že čím dříve a rychleji se odhalí konkrétní zdravotní problém, tím snáze se může prodloužit život zvířete včasnou léčbou a ostatními zdravotními opatřeními. A kdy vašeho miláčka přivést na preventivní prohlídku? Nejideálnejší je ještě před tím, než spozorujeme první známky stárnutí. Je důležité, abychom získali laboratorní hodnoty krve a moči ještě tehdy, když je náš pejsek nebo kočička ve výborné kondici. Tím získame základ pro pozdější porovnání hodnot.

Geriatrický program by se měl provádět v alespoň jednoročních intervalech a nejideálněji je jej střídat s očkováním po půl roce.

Cílem tohoto programu je včas odhalovat a řešit zdravotní problémy spojené se stářím, prodlužovat život a znát zdravotní stav u staršího jedince. Tím, že odhalíme změny ve zdravotním stavu vašeho mazlíčka ještě před tím, než se projeví viditelně, můžeme včasně zahájit lečbu nebo jenom upravit dietu, případně životní podmínky, a tím prodloužit život i o několik let. K tomu je ovšem nezbytná dobrá spolupráce majitele zvířete s veterinárním lékařem.

———————————————————————————————————————————–

ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ GERIATRICKÝ BALÍČEK

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ

HEMATOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE

RTG HRUDNÍKU

 

———————————————————————————————————————————–
KOMPLETNÍ PREVENTIVNÍ GERIATRICKÝ BALÍČEK

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ

HEMATOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE

RTG HRUDNÍKU a EKG

SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ ORGÁNŮ DUTINY BŘIŠNÍ

VYŠETŘENÍ MOČI

SCHIRMERŮV OČNÍ TEST

———————————————————————————————————————————–

V čem spočívá základní pravidelná preventivní prohlídka pro seniory?

Vašeho psa nebo kočičku čeká základní a ničím nenahraditelné důkladné klinické vyšetření všech orgánových systémů. Následuje laboratorní vyšetření krve, které nám může odhalit sníženou nebo špatnou funkci orgánu, která se však ještě klinicky neprojevila. Nezbytnou součástí je také RTG vyšetření hrudníku a to srdce a plic. Dysfunkce srdíčka nemusí být vždy doprovázená srdečním šelestem a také snižená kapacita plic nemusí způsobit dýchací potíže.

Vedle speciálních vyšetřovacích postupů nemůžeme zapomenout v rámci preventivního geriatrického programu i na základní preventivní zákroky, jako je podání antihelmintik (odčervení), řešení zevních parazitů, úprava drápků, vyčištění zvukovodu a jiné. Je vhodné posoudit i případné dosavadní podávání léků s ohledem na věk a aktuální zdravotní stav jedince.

Důležité je včas řešit onemocnění zubním kamenem, kterým podle studií trpí okolo 80% starších zvířat. Mohlo by se zdát, že se jedná jen o kosmetický problém; pravdou ale je, že bakterie množící se v nánosech kamene v dutině ústní přecházejí do krevního oběhu a mohou být příčinou onemocnění především ledvin a srdečních chlopní. Kromě toho, podle posledních výzkumů, v rodinách, ve kterých žije domácí zvíře trpící zubním kamenem, je zvýšená počet případů zánětů horních cest dýchacích všech lidských členů rodiny a především dětí. Péčí o zuby vašeho zvířátka chráníte celou rodinu!

Samozřejmostí u starších pacientů je důkladné klinické a laboratorní vyšetření před chirurgickým či jiným zákrokem vyžadujícím sedaci nebo celkovou anestezii.

O jaká vyšetření je doplněna kompletní preventivní prohlídka pro seniory?

Při důkladném ultrasonografickém vyšetření dutiny břišní, které je součástí kompletního seniorského screeningu, je možné odhalit změny struktury, velikosti a tvaru vnitřních orgánů – jater, sleziny, ledvin, močového měchýře a u samců velmi časté změny na prostatě. Případné rostoucí masy (nádory), je možné objevit už v počátečních stádiích, kdy jejich zatím malá velikost ještě dovolí chirurgický zákrok a tak prodloužit život nebo zlepšit kvalitu života vašeho zvířecího miláčka.

Vyšetření moči prozradí nefyziologické příměsy jako jsou bílé nebo červené krvinky, bílkoviny a jiné látky – které poukazují na zánětlivý nebo jiný chorobný proces močových cest. Refraktometricky změříme hustotu moči, která napoví nejen o hydrataci pacienta, ale také o funkčnosti ledvin. Součástí je také vyšetření močového sedimentu, které kromě jiného pomůže určit charakter onemocnění močových cest, druh močových kamenů, při jejich výskytu, a tím také další léčbu nebo prevenci vzniku choroby. Vaše zvíře v seniorském věku může trpět na onemocnění močových cest i bez výraznějších příznaků. Preventivním vyšetřením moči je možné odhalit skrytý problém a například dietním opatřením předejít akutnímu, život ohrožujícímu stavu, ke kterému dochází při ucpání vývodných močových cest kamínky nebo bílkovinovými zátkami.

Elektrokardiografie – EKG je součástí podrobnějšího vyšetření srdečního svalu. Pokud onemocnění srdce odhalíme včas, podpůrnou léčbou je možné zvířeti nejen prodloužit život, ale především srdci pomoci v jeho práci a tak pacientovi zkvalitnit období stáří.

Shirmerův test a měření očního tlaku včas odhalí velmi časté oční onemocnění starších psů. Drobnou úpravou péče o oči zvířátka je možné zabránit vzniku vážných očních problémů

Přehled možných obtíží staršího zvířete:

Stáří je přirozeným vývojem každého živého tvora. Starší organismus je více vnímavější k nemocem a také jeho rekonvalescence trvá déle. Proč se vlastně věnovat problematice starých psů a koček? Podobně jako v humánní, tak i ve veterinární medicíně se za posledních několik desítek let zvýšila kvalita péče (více diagnostických prostředků, vakcinace, kvalitnejší a modernější antiparazitika, kvalitnejší výživa) o naše domácí mazlíčky a proto se zvýšila i jejich střední doba života. Bohužel, se zvyšujícím se věkem se začali vyskytovat i častější onemocnění tzv. chronického typu, které postupně postihují všechny orgánové a regulační systémy organismu (srdce, ledviny, játra). Vyšší výskyt onkologických pacientů souvisí s prodlužujícím se reálným věkem a nesouvisí tolik s takzvanými civilizačními nemocemi, které postihují v dnešní době i psy a kočky, jako např. obezita. Mezi geriatrické onemocnění počítáme i degeneratívní onemocnění kloubů, které sice neohrožuje život, ale značně omezuje jeho kvalitu.

V praxi se můžeme setkat s různými přepočty mezi psím a lidským rokem života. S oblibou chovatelé pokládají jeden psí rok za sedm let lidských, jindy je tento numerický vztah měněn v závislosti na probíhající fázi života (mládí, střední věk, stáří) a také na druhu a plemeni zvířete. Příznaky stárnutí u psa pozorujeme obecně mezi 6-10 rokom života, u koček pak mezi 8-12 rokem. Délka života psa se pohybuje dle celosvětových statistik od 8 do 15 let s průměrem kolem 12 let. U koček je délka života různá a závisí od toho, či se jedná o kočku žijící v bytě – tzv. „indoor“ nebo o zda žije celoročně venku -“outdoor“. U psů hraje velkou roli plemenná příslušnost a s tím spojená váhová kategorie, kdy staticky nejdéle žijí psi vážící 8-22 kg. U koček neexistuje přesný věk, kdy se z jedince stává „senior“. Každý jedinec stárne individuální rychlostí. U kočiček, které mají lepší veterinární péči a kvalitní výživu se průměrný věk seniora pohybuje kolem 11- 14 let.

Mezi obecné příznaky stárnutí patří na první pohled zjevné odchylky, např. změny v chování (zvíře není už tak pohyblivé, více spí, je méně všeobecně aktivní, vyhledává teplo a pohodlí, je celkově pomalejší), šedivění, vyhasínáni smyslových funkcí (zvíře hůře slyší, vidí), nemoci periodontu (zubní kámen, záněty dásní a jiné onemocnění zubů) a obezita. V literatuře je uváděno, že až 95% psů ve věku 7-8 let trpí nejakým onemocněním dutiny ústní ( zubní kámen, zmnožení sliznice dásně). Obézních je až 50% stárnoucích psů a koček. Jejich zvýšený výskyt ve stáří lze pričíst na vrub snižujícimu se objemu svaloviny v důsledku nižší energetické potřeby, nižší fyzické zátěži a nesprávné výživě.

Vybrané klinické příznaky stárnutí u jednotlivých orgánových systémů:

Kůže – ztráta lesku, šedivění, řídnutí, zvýraznění otlaků, zesílení kůže a snížení její elasticity, zvětšení mazových žláz

Oči a víčka – zákal čočky, degenerace sítnice, papilomatóza víček ( nezhoubný nádor), změna složení či úbytek slz a z toho plynoucí častější záněty spojivek (suchý zánět rohovky a spojivek – KCS), hromadění pigmentu

Kardiovaskulární a dýchací aparát – chronický zánět průdušek, fibrotizace plic (zvazivovatění) a menší dechová kapacita , vyšší produkce hlenu v dých. cestách a vyšší riziko infekce, sklerotizace cév (kornatění) , srdeční vady ( degenerativní onemocnění chlopní, zvětšení srdečních komor, zbytnění srdečního svalu)

Zažívací trakt – onemocnění periodontu (vyšší riziko malá plemena), snížené vylučování trávicích šťáv, nižší vstřebávání živin a jejich horší využívání

Játra – ukládání tuku, fibrotizace na úkor hepatocytů ( funkční jaterní buňky) , malá produkce žluči

Ledviny – zmenšení ledvin, snižující se podíl funkční tkáně a změna funkce, nižší filtrace, fibrotizace, inkontinence moči (neschopnost udržet moč)

Pohlavní aparát – cysty a nezhoubné zvětšení prostaty u samců, cysty na vaječnících a záněty dělohy u samic, slabé příznaky říje až její vymizení.

Pohybový aparát – úbytek svalů, fibrotizace, ochabování svalů, osteoporóza, zmenšení objemu chrupavčité tkáně, degenerace chrupavčité tkáně (osteoartritída a artróza) a tím i kloubů, degenerace meziobratlových plotének, nižší produkce nitrokloubní tekutiny

Žlázy s vnitřní sekrecí – snížená produkce hormonů štítné žlázy, pohlavních hormonů, cukrovka, nadprodukce hormonů nadledvinek, u koček pak hypertyreoza (zvýšená činnost štítné žlázy)

Nádorová onemocnění – nádory mléčné žlázy u fen ( vč. případných metastáz v dutině hrudní, na játrech), nádorová onemocnění krve, kostní dřeně ( leukémie), kožní novotvary a jiné tumorózní změny

Nejčastejší zdravotní problémy u geriatrických pacientů:

Pes – chron. onemocnění ledvin, benigní hyperplazie prostaty, inkontinence moči, urolitiáza, srdeční selhání, degeneativní onemocnění kloubů, obezita, onkologická onemocnění, Cushingova choroba, hypothyreoza, Diabetes mellitus (cukrovka), hepatopatie, onemocnění zubů

Kočka – chron. onem. ledvin, urolitiáza, zánět střev, onkologické obtíže, obezita, onemocnění zubů, hyperthyreóza, idiopaticka lipidóza jater a hepatopatie, Diabetes mellitus, onemocnění kloubů

Specifika výživy stárnoucích psů a koček:

Stárnutí je spojeno s postupným snižováním potřeby záchovné energie. Obecně se jedná o celkové snížení o 20% oproti potřebám mladého nebo dospělého organismu a toto snížení je důsledkem jak ochabnutí fyzické aktivity, tak bazálního metabolismu. U koček je situace o něco odlišná. Je prokázáno, že metabolismus a energetická potřeba se u koček během dospělého života príliš nemění a vlastně zůstavá stejná. Je to vysvětleno faktem, že relativně nízka aktivita je typická jako nejčastější kočičí projev chování a v průběhu stárnutí se významně nemění. Při vytváření krmných režimů pro stárnoucí psy, je vhodné snížit energetický přísun přibližně o 20% narozdíl u koček, kde bychom snižovat energetický přísun neměli. Určitě by neměl být redukován přísun proteinů, naopak měla by se zlepšit jeho kvalita, z toho důvodu, že kočky se zvyšujícím se věkem snižují schopnost trávit proteiny, proto tady hraje roli nejen kvantita, ale i kvalita. Dalším projevem, se stárnutí souvisejícím, je snížení smyslových funkcí. Proto by mělo být krmivo výrazně chutné a voňavé. Nízkoproteinové krmné dávky mají pro kočky nízkou chutnost, takže takto není možné zabezpečit stárnoucí kočce kvalitní energetický přísun.

Důležitými živinami u stárnoucích zvířat je vit. E, taurin a karotenoidy. U většiny savců je stárnutí provázeno i ochabováním imunutního systému a tak tomu je i u psů a koček. Což následně vede ke zvýšení vnímavosti vůči infekčním onemocněním. Proto dietetické doplňování těchto látek, vede ke zlepšení funkce imunitního systému a to lépe ve vzájemné kombinaci než jako samostatné prvky.

Výživa starších psů:

Krmit častěji: 2-3x denně po menších dávkách. Podávat jen lehce stravitelnou potravu, která nezatežuje trávicí trakt a obsahuje kvalitní bílkovinu. Přesně vyváženou stravu docílíte kompletními superprémiovými krmivami např. značky Hill´s, Eukanuba nebo Purina ProPlan určenou pro seniory, které můžete výhodně zakoupit i u nás na naší klinice. Pokud vaříte, obohaťte jídelníček vašeho psa o zakysané mléčné výrobky, vejce, ryby, čistou svalovinu a živočišné tuky s přílohami (rýže, vařený brambor) v objemu cca 2/3. Je určitě vhodný trvalý přídavek vitamínů, zejména sk. B, minerálních látek, stopových prvků, omega 3 a omega 6 mastných kyselin a chondroprotektiv (k dostání i na naši klinice).

Pokud zjistíme sníženou funkci vnitřních orgánu při preventivní geriatrické prohlídce, podáváme výhradně léčebnou dietu.

Výživa starších koček:

Na rozdíl od psů potřebuje zdravá kočka vydatný přívod živin a energie, stejně jako mladá kočka, to ale neznamená, že budeme naši seniorskou kočičku krmit krmivem pro koťata. Kompletní krmivo superprémiové kvality splňují např. značky Hill´s nebo Purina ProPlan.

Kočkám musíme podávat kvalitní krmiva s vydatným obsahem vysoce stravitelných bílkovin (zakysané ml. výrobky, vejce, maso) s přílohami cca ½ dávky. Nesmíme zapomenout, stejně jako u psů, na přísun vitamínů a minerálů, určeným právě pro kočky (liší se od psích).

Pokud zjistíme sníženou funkci vnitřních orgánu při preventivní geriatrické prohlídce podáváme výhradně léčebnou dietu.

Jak zlepšit seniorovi kvalitu života:

Zásadní význam má, tak jako u lidí i u zvířat kontrola hmotnosti. Nadměrná hmotnost hlavně u staršího jedince výrazně zatěžuje srdce, klouby, páteř a nakonec může vést k selhání ledvin a jater. Jak udržet správnou hmotnost a jak sestavit ideální jídelníček pro vašeho mazlíčka Vám rádi poradíme.

Nedílnou součástí starosti o seniora je preventivní hygiena dutiny ústní, případně odstránění zubního kamene. Zanedbání hygieny o dutinu ústní, vede k hromadění baktérií, jak v tlamě, tak i v celém organismu, což může vést až k onemocnění srdce a respiračního systému.

U starších zvířat, hlavně velkých plemen psů a taktéž i u obézních koček jsou časté chronické bolestivé stavy, které souvisejí s artrotickými změnami kloubů a páteře. Těmto pacientům je důležité zpříjemnit poslední roky života a nenechávat je zbytečně trpět bolestí. Na to existuje celá řada vitamínových doplňků a výživných kloubních preparátů, popřípadě šetrných dlouhodobých analgetik, případně speciální dietu pro artrotiky. Jak zvládnout dlouhodobou bolest a neochotu k pohybu vašeho psa nebo kočičky, vám poradí náš profesionální tým.

Snažte sa rozvíjet mozkovu činnost vašeho mazlíčka i ve starším věku. Využívejte při hrách kreativní hračky, které Vaše zvíře zaměstná a zabaví. Procházky i když zkrácené, obohaťte o zajímavé vjemy, tak abyste zabránili monotónnosti a stereotypu.

Pokud nezanedbáte preventívní ošetřování Vašeho miláčka, dopřejete mu kvalitní stravu a budete sa mu pravidelně věnovat, prodloužíte a zkvalitníte mu život o několik let.

Informace o možnostech a cenách Vám rádi poskytneme na naší veteriární klinice.

Doufáme, že Vám těchto několik málo rad pomůže věnovat Vašemu miláčkovi náležitou péči, kterou si opravdu zaslouží. Zlepšíte-li život Vašemu zvířeti, jistě se to odrazí i na Vašem vlastním životě. Při jakýchkoli zdravotních potížích kontaktujte svého veterinárního lékaře, ten Vám jistě rád poradí nebo pomůže.

Přejeme Vám prožití mnoha příjemných chvil ve společnosti Vašeho čtyřnohého miláčka!“