MVDr. Radek Protiva

Majitel a vedoucí lékař veterinární kliniky RPVET Vystudoval SZeŠ České Budějovice obor Veterinární prevence a dále pokračoval ve studiu veterinární medicíny na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde graduoval v roce 2005 a získal titul MVDr. Má teoretické i … Číst více

Bc. Svatava Protivová DiS.

Fyzioterapeut Vystudovala Gymnázium, Vyšší odbornou zdravotnickou školu obor Diplomovaný ergoterapeut a Vysokou školu obor Rehabilitační a sociální péče. Má patnáct let praxe na rehabilitačním … Číst více

MVDr. Zuzana Antalová

veterinární lékařka Vystudovala Soukromou střední veterinární školu v Bratislavě a Vysokou Veterinární a farmaceutickou universitu v Brně. Po ukončení studií pracovala v Analytických laboratořích v Plzni … Číst více

MVDr. Jana Benešová

veterinární lékařka Vystudovala Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech a Vysokou Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde graduovala v roce 2016 a získala titul MVDr. … Číst více

MVDr. Kateřina Černá

Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde graduovala v roce 2015 a získala titul MVDr. Během svého studia průběžně získávala praxi na prestižní a referenční klinice Aavet Praha . Po absolvování studia působila na klinice Vetnemo Libuš a Veterinární … Číst více

Bc. Kristýna Grejcarová

Vrchní veterinární asistentka. Pracuje na klinice od roku 2012. Vystudovala SOŠ a Gymnázium v Plasích, obor veterinářství, dále pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě ZČU, které zakončila bakalářským titulem. Ve svém volném čase se snaží zdokonalovat a učit se novým … Číst více

MVDr. Lucie Jarošová

Vystudovala SOŠ veterinární a zemědělskou v Českých Budějovicích obor Veterinární prevence a Vysokou Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde graduovala v roce 2016 a získala titul MVDr. Během studií průběžně získávala praxi na VFU Brno, kde pracovala na JIP, … Číst více

MVDr. Silvia Barazorda Romero, PhD.

Vystudovala Vysokou Veterinární univerzitu v Brně v roce 2011. Při doktorském studiu pracovala na univerzitní Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců jako veterinární lékař a odborný asistent. Během studia se zúčastnila několika stáží v Česku i v zahraničí. Další … Číst více

Monika Šedivcová

Monika Šedivcová- veterinární asistentka. Pracuje na klinice od roku 2019. Vystudovala Střední zdravotnickou a Vyšší odbornou školu v Plzni, zakončenou maturitní zkouškou. Absolvovala řadu vzdělávacích seminářů a workshopů. V oblasti výživy získala titul Hill´s Veterinary Nutrition Advisor level1, Hill´s Veterinary … Číst více

Kristýna Hajšmanová

Pracuje na klinice od roku 2022. Vystudovala SOŠ veterinární v Českých Budějovicích zakončenou maturitní zkouškou. Absolvovala řadu vzdělávacích seminářů a workshopů. V oblasti výživy získala titul Hill´s Veterinary Nutrition Advisor level1, Hill´s Veterinary Nutrition Academy level 2. Je chovatelkou psů … Číst více

Lucie Němečková

Veterinární asistentka