MVDr. Lucie Jarošová

Vystudovala SOŠ veterinární a zemědělskou v Českých Budějovicích obor Veterinární prevence a Vysokou Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde graduovala v roce 2016 a získala titul MVDr. Během studií průběžně získávala praxi na VFU Brno, kde pracovala na JIP, dále v menších klinikách v Praze a Plzni, v ZOO Praha, ZOO Plzeň a ZOO Hluboká n. Vltavou, a v Analytických laboratořích v Plzni, kde pracovala jako laborantka.

Na naší klinice pracuje od roku 2016, se 4 letou pauzou mezi lety 2019-2023 z důvodu mateřské dovolené.

Je členkou Komory veterinárních lékařů České republiky a České asociace veterinárních lékařů malých zvířat a kontinuálně se samostatně vzdělává a účastní se odborných seminářů, workshopů a webinářů.

Domácnost sdílí s kočičkou Arlene. Ve volném čase ráda šije a zahradničí.