Veterinární klinika RPVET je nové soukromé moderní veterinární pracoviště a prodejna krmiv renomovaných značek. Naše pracoviště je zaměřené především na problematiku medicíny zvířat v zájmových chovech (malá zvířata – psi, kočky, fretky, králíci a laboratorní zvířata). Zabýváme se zde interní medicínou, klinickou a laboratorní diagnostikou, preventivní medicínou, zobrazovacími metodami (RTG a ultrasonografie), chirurgií měkkých tkání, akutní medicínou, dermatologií, preventivní stomatologií, gynekologií, andrologií, urologií, porodnictvím, diagnostikou a terapií dalších orgánových soustav.

Sídlíme na atraktivním a dobře dostupném místě v městské části Plzeň – Bory, výpadovka směr Přeštice, Klatovy, hned vedle známé nemocnice Dr. Mulače. Možnost parkování na ulici před klinikou nebo na přilehlém parkovišti. Dostupnost též městskou hromadnou dopravou – tramvaj č. 4 směr Bory předposlední zastávka před konečnou.

 

MVDr. Radek Protiva

Majitel a vedoucí lékař veterinární kliniky RPVET Vystudoval SZeŠ České Budějovice obor Veterinární prevence a dále pokračoval ve studiu veterinární medicíny na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde graduoval v roce 2005 a získal titul MVDr. Má teoretické i … Číst více

Bc. Svatava Protivová DiS.

Fyzioterapeut Vystudovala Gymnázium, Vyšší odbornou zdravotnickou školu obor Diplomovaný ergoterapeut a Vysokou školu obor Rehabilitační a sociální péče. Má patnáct let praxe na rehabilitačním … Číst více

MVDr. Zuzana Antalová

veterinární lékařka Vystudovala Soukromou střední veterinární školu v Bratislavě a Vysokou Veterinární a farmaceutickou universitu v Brně. Po ukončení studií pracovala v Analytických laboratořích v Plzni … Číst více

Bc. Anna Šebková

veterinární asistentka Vystudovala Střední veterinární školu v Českých Budějovicích a Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Zootechnika a Speciální chovy, kde získala bakalářský titul. Dále absolvovala kurz Kosmetických úprav zvířat a vzdělávací programy pro veterinární techniky … Číst více

MVDr. Jana Benešová

veterinární lékařka Vystudovala Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech a Vysokou Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde graduovala v roce 2016 a získala titul MVDr. … Číst více

Kristýna Grejcarová

veterinární asistentka Pracuje na klinice od roku 2012. Vystudovala SOŠ a Gymnázium v Plasích, obor veterinářství, dále pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě ZČU, kde studuje doteď. Ve svém volném čase se snaží zdokonalovat a učit se novým věcem na seminářích … Číst více

Pavla Kotounová

veterinární asistentka a sálová sestra Pochází z Mariánských Lázní, kde v roce 1995 úspěšně odmaturovala na zdejším čtyřletém Gymnáziu s všeobecným zaměřením. Zásadním znalostem a praktickým dovednostem v oblasti veterinární medicíny získala především prostřednictvím … Číst více

MVDr. Lucie Šůmová

veterinární lékařka Vystudovala SOŠ Veterinární a mechanizační v Českých Budějovicích obor Veterinářství. Poté absolvovala studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně obor Veterinární lékařství, které zdárně ukončila v roce 2016. Průběžně získávala praxi na Veterinární klinice Kleisslova, dále pak … Číst více