Kočku lze označit tetováním nebo mikročipem. Tetují se jen čistokrevná zvířata s PP. V dnešní době je vzhledem k našemu členstvím v EU vhodnější označovat kočky mikročipem. Od roku 2007 je možný výjezd do zahraničí jen s načipovaným zvířetem a europasem. Dále se čipy snadněji a méně bolestivěji aplikují.