Psa lze označit tetováním nebo mikročipem. Tetují se jen čistokrevná zvířata s PP. V dnešní době je, vzhledem k našemu členstvím v EU, vhodnější označovat psy mikročipem. Od roku 2007 bude možný výjezd do zahraničí jen s načipovaným zvířetem a europasem. Dále se čipy snadněji a méně bolestivěji aplikují. V Plzni je čipování dotované městem.