Podle veterinárního zákona je povinností majitele navakcinovat psa proti vzteklině do 6 měsíců věku a dále nechat provést revakcinaci do jednoho až dotří let(dle použité očkovací látky) od předešlé vakcinace.

Vakcinace proti dalším chorobám záleží na majiteli. Pokud má svého psa rád a nechce, aby byl nemocný, nechá jej navakcinovat i proti ostatním chorobám! Zde je třeba znovu zdůraznit, že prevence je levnější a spolehlivější, než terapie, která není tak efektivní a je mnohdy s nejistým výsledkem. Zvíře musí být při vakcinaci klinicky vyšetřeno a shledáno klinicky zdravým, což na hromadných vakcinacích není možné. Pes se vakcinuje dle vývinu imunitního systému a dle úbytku mateřských protilátek. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tato doporučená vakcinační schémata:

Základní vakcinační schéma – vakcinace v 6, 9 a 12 týdnech stáří psa s následnou revakcinací 1x za rok

psinka, parvoviróza, inf. zánět jater, parainfluenza, inf. laryngotracheitida a leptospiróza

Komplexní vakcinační schéma -vakcinace v 6, 9, 12, 15 a 18 týdnech stáří psa s revakcinací 1 x za rok

psinka, parvoviróza, inf. zánět jater, parainfluenza, inf. laryngotracheitida,leptospiróza, lymeská borelióza, tetanus a psincový kašel

Dokud není u štěněte očkování kompletní, což je minimálně 3 týdny po poslední vakcinaci, není ještě štěňe imunní, z tohoto důvodu není vhodné vystavovat ho kontaktu s jinými zvířaty a vodit na místa s vysokou koncentrací psů!

Dle přání majitele je možné, po konzultaci s veterinárním lékařem, vakcinační schéma upravit. Tedy přidat do vakcinačního programu ještě další vakcíny (coronaviróza, kožní mykózy).