Podle veterinárního zákona je povinností majitele navakcinovat psa proti vzteklině od 3 do 6 měsíců věku a dále nechat provést revakcinaci do jednoho až do tří let(dle použité očkovací látky) od předešlé vakcinace.

Vakcinace proti dalším chorobám záleží na majiteli. Pokud má svého psa rád a nechce, aby byl nemocný, nechá jej navakcinovat i proti ostatním chorobám! Zde je třeba znovu zdůraznit, že prevence je levnější a spolehlivější, než terapie, která není tak efektivní a je mnohdy s nejistým výsledkem. Zvíře musí být při vakcinaci klinicky vyšetřeno a shledáno klinicky zdravým, což na hromadných vakcinacích není možné. Pes se vakcinuje dle vývinu imunitního systému a dle úbytku mateřských protilátek.

Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tato doporučená vakcinační schémata:

Základní vakcinační schéma – vakcinace v 6, 9, 12 a 16 týdnu stáří psa s následnou revakcinací 1x za rok (psinka, parvoviróza, inf. zánět jater, parainfluenza, inf. laryngotracheitida a leptospiróza)

Komplexní vakcinační schéma -vakcinace v 6, 9, 12, 16, 19 a 22 týdnu stáří psa s revakcinací 2 x za rok (psinka, parvoviróza, inf. zánět jater, parainfluenza, inf. laryngotracheitida, leptospiróza, lymeská borelióza, tetanus a psincový kašel)

Dokud není u štěněte očkování kompletní, což je minimálně 3 týdny po poslední vakcinaci, není ještě štěně imunní, z tohoto důvodu není vhodné vystavovat ho kontaktu s jinými zvířaty a vodit na místa s vysokou koncentrací psů!
Dle životních podmínek psa s přihlédnutím k možnopstem majitele je možné, po konzultaci s veterinárním lékařem, vakcinační schéma upravit přímo na kjednotlivého pacienta.

Při propadnutí vakcinace více jak 6 týdnů, je nutná opakovaná vakcinace s revakcinací za 3 týdny.