Infekční laryngotracheitida je virové onemocnění dýchacího aparátu psů, které se zřídka vyskytuje samostatně. V převažující většině případů je tato infekce doprovázena dalšími bakteriálními nebo virovými chorobami, které ve vzájemné součinnosti vytváří poměrně závažné onemocnění psů nazývané „psincový kašel“. Nejčastěji spolupůsobící bakteriální agens je Bordetella Bronchiseptica(též možná vakcinace intranazální vakcínou pro tvorbu slizniční imunity – velice vhodné u psů navštěvující výstavy a svody). Z virových agens bývá často přítomen parainfluenzavirus psů, psinka, virus influenzy, reovirus, psí herpesvirus a jiné. Součástí psincového kašle bývají i mykoplazmata. Jako hlavní klinický příznak se u tohoto onemocnění velmi výrazně projevuje silný kašel se zvracením a dávením, dostavují se výtoky z očí a z nosu, často až hnisavé.