Koronavirus je vedle parvoviru další virus, který je nejčastější příčinou virového průjmu. Vyskytují se i případy, kdy se pes nakazí oběma viry najednou. Společná infekce psů koronavirem a parvovirem je totiž velmi častým případem závažných gastroenterálních onemocnění psů (až 50%). Psí koronavirus je ovšem schopen vyvolat závažné onemocnění psů i samostatně.

K nákaze jsou vnímaví psi různého stáří, nejčastěji se však vyskytuje u štěňat. K infekci dochází orální cestou. Koronavirus je v průběhu onemocnění vylučován trusem do vnějšího prostředí, nejvíce mezi 6. až 9. dnem po infekci. Trus bývá v tomto období vodnatý až mukózní s možnými občasnými příměsemi krve. Současně se projevuje dehydratace organismu a nechutenství. Průjem může trvat několik dnů až týdnů.

Ve vnějším prostředí virus přežívá při teplotách kolem 20oC dlouhou dobu (týdny až měsíce). Jednou koronavirózou zamořený psinec je potenciálním zdrojem nákazy i pro další vrhy.