Parvoviróza je střevní virové onemocnění, které postihuje především mladé psy a psovité šelmy max. Do 1,5 roku stáří. Onemocnění je charakteristické krvavým průjmem, zvracením, nechutenstvím a zvýšenou tělesnou teplotou. V průběhu onemocnění dochází ke značné dehyrataci organismu, což bývá hlavní příčinou úhynu nemocných jedinců. Parvovirus je v průběhu onemocnění vylučován trusem a to nejvíce mezi 4. až 7. dnem po infikování, kdy jsou také nejvýraznější viditelné příznaky onemocnění (zvracení, průjem atd.)

Do vnějšího prostředí vyloučený virus přežívá po mnoho měsíců a je zdrojem pro další šíření nákazy. Virus do značné míry odolává účinku běžných dezinfekčních prostředků. V jednou již zamořeném chovu psů, s pravidelných odchovem několika vrhů štěňat během roku, je velmi obtížné nákazu vytlačit bez použití vhodné vakcinace fen, štěňat a důkladné dlouhodobé asanace prostředí.