Tetanus je onemocnění zvířat i člověkavyvolané toxinem, který se tvoří v organismu během vegetativního růstu bakterie Clostridinum tetani v anaerobních podmínkách (tj. v prostředí bez kyslíku). Původce onemocnění vytváří v přítomnosti kyslíku spóry, které jsou velmi odolné vůči horku, suchu, dezinfekčním prostředkům a mohou přežívat i několik let. Velké množství spor Clostridinum tetani se nachází v půdě, obzvláště na farmách – běžně se totiž vyskytuje v trusu koní a krav.

Zvíře, ale také i člověk, se nejčastěji nakazí kontaminací rány touto bakterií. Vstupní branou infekce jsou nejen rány bodné, způsobené špinavým, rezavým kusem železa či drátu, ale i rány chirurgické, hluboká nebo hnisavá poranění. U psů významnou vstupní branou infekce jsou obnažené zubní alveoly při výměně zubů ve stáří 3-7 měsíců.

Klinické příznaky u psa můžeme pozorovat za 5 až 14 dnů po proniknutí původce do organismu. Onemocnění u psa se projevuje tuhnutím končetin, topornou chůzí, potížemi při vstávání a lehání, ocas bývá odtažen od těla. Dostavují se křeče žvýkacích svalů (ztížené přijímání krmiva), slinění, křeče ušních svalů, změna výrazu tváře, výchřez třetího víčka, zrychluje se dech, zvyšuje se tělesná teplota. Zvíře je podrážděné, lekavé. K úmrtí jedince dochází v důsledku dechového selhání, které je způsobeno ztuhnutím mezižeberního svalstva nebo centrální zástavou dechu.