Podle veterinárního zákona je povinností majitele navakcinovat psa proti vzteklině do 6 měsíců věku a dále nechat provést revakcinaci do jednoho až do tří let(dle použité očkovací látky) od předešlé vakcinace.

Vakcinovat štěňata lze od ukončeného dvanáctého týdne(tj. 3měsíce) nejpozději však dle veterinárního zákona do 6měsíce věku a dále nechat provést revakcinaci do jednoho až do tří let(dle použité očkovací látky) od předešlé vakcinace.

Vzteklina je infekční nevyléčitelné onemocnění zvířat přenosné na člověka. Postihuje nervovou soustavu a končí vždy smrtí. Původcem onemocnění je virus vyskytující se u nemocného jedince v nejvyšší koncentraci v centrální nervové soustavě a ve slinách, které mohou být infekční již 2 dny před objevením se klinických příznaků. Psi se mohou nakazit po pokousání nebo poranění od vzteklého volně žijícího zvířete (dojde k infekci slinami). Inkubační doba je různě dlouhá, od 2 týdnů po několik měsíců. Klinické příznaky jsou různorodé – nápadné změny v chování zvířete, ztráta plachosti, lekavost, zvýšení teploty. Následuje období záchvatů zuřivosti, kousavosti, slinění. Dostavuje se ochrnutí jednotlivých částí těla, především jazyka a dolní čelisti. Onemocnění končí úmrtím jedince. Očkování psů proti vzteklině je v České republice povinné.