Technologické novinky v RPVETu

Pořídili jsme na kliniku několik technologických vychytávek, které usnadní vyšetření našich chlupatých pacientů.

Vylepšili jsme pro Vaše miláčky RTG diagnostiku zakoupením přímé digitalizace.
Díky přímé digitalizaci máme kvalitnější diagnostiku, dochází k výraznému zrychlení procesu vyvolávání a tím i zkrácení času potřebného k vyvolání snímku (nižší stresovanost pacienta, kratší doba anestezie).

 

Mezi další novinky na naší klinice můžeme zařadit imunochemický analyzátor, který je schopen přesně a správně vyhodnotit koncentraci paramaterů T4, TSH, kortizolu, BA (žlučových kyselin), progesteronu a SAA (sérového amyloidu A).
Analyzátor vyniká vysokou spolehlivostí, excelentní přesností a správností měření. Výsledky máme do 30 minut od náběru v jakoukoliv denní dobu (včetně pohotovosti).